ГлавнаяМорской архивИсследованияБиблиотека
Логин: Пароль: Регистрация |


Голосование:
?


!Самое читаемое:» » » Сюжет двобою у знаковій системі зрубної спільноти
Сюжет двобою у знаковій системі зрубної спільноти
  • Автор: Malkin |
  • Дата: 30-01-2017 18:43 |
  • Просмотров: 835

Вивчення знакової системи зрубної спільноти, що активізувалося впродовж останніх років, дає нові сюжетні лінії, варті найпильнішої уваги. Динамічне зображення людини з сокирою поряд з колесом бу­ло знайдено на поселенні Безіменне ІІ у Надазов’ї (Горбов, Мимоход, 1999). Фрагментарність цього сюжету на уламку стінки посудини дозволяє нам лише робити припущення, що тут могло бути зоб­раження двобою чи ще ширшої батальної сцени. Проте ця знахідка змушує нас придивитися уважн­іше до знакових композицій на інших горщиках, позначених елементами динаміки.

З огляду на обставини, зазначені вище, нашу ува­гу привернула багатофігурна композиція на стінці слоїка, виявленого під час розкопок поселення зруб­ної спільноти Таранцеве ІІ на Харківщині (розкоп­ки В. І. Берестнєва 1978 року, шифр 1416/І). За­мальовка цієї композиції прикрасила обкладинку монографії С. І. Берестнєва «Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы» (Харь­ков, 2001), а фото слоїка відтворено на заставці до розділу 5 цієї ж книги. Висловлюю С. І. Берестнєву подяку за люб’язно надану авторові розгортку зоб­раження з Таранцевого ІІ.

Багатофігурна композиція, відтворена на фото­знімку в книзі та розгортці, вимагає уважного ана­лізу. Загалом вона вписується до знакової системи населення зрубної спільноти (Отрощенко, Формо­зов, 1988; Буров, 1997; Захарова, 2000 та ін.). Збе­реглася приблизно половина слоїка з численними знаками, розміщеними трьома ярусами. Вже дово­дилося відзначати, що ярусне розміщення знаків у складних композиціях відповідало уявленням лю­дей доби бронзи щодо троїстої структури устрою світу з підземною, наземною та небесною сферами (Отрощенко, 1990; 1995). Нижній ярус відокрем­лено чіткою горизонтальною лінією на висоті 1,5 см від плаского дна. Від неї відходять донизу 4 чи 5 зна- ків-гаків, загнутих вправо. На своєрідному подіумі, утвореному горизонталлю, розташовано три знаки: пагонець, заломлений вліво в центрі, та дві антро­поморфні фігури обабіч від нього. Здається, що фігурки знаходяться у стані динамічного двобою поміж собою. У лівої фігурки в піднятій руці спис, а у правої — келеп, на зразок безименського. Тобто, ми маємо унікальний епізод збройного поєдинку ан­тропоморфних істот біля надто важливого для них об’єкту. Вліво від центральної композиції позначе­но фігуру у формі прямого хреста, що перериває нижню горизонталь. Такий знак присутній і в інших композиціях з антропоморфними фігурами й трак­тований як знак Бога (Отрощенко, 1998, с. 96, рис. 4, 3-4). Він ніби виступає вищим арбітром. Верхню сферу передано складним зигзагом, що заломлюєть­ся вгору якраз понад місцем двобою. Над та під зиг­загом прокреслено ще декілька знаків-рамок та пара знаків, що утворюють сполучення ТУ. Всі знаки на слоїку передано легким дотиком загостреної палич­ки по сирій глині ще до випалу її майстром.

Слід гадати, що перед нами фрагмент епічного сюжету, якось пов’язаного з темою Царя лісу (свя­щенного гаю), блискуче проаналізованого Д. Фрезе­ром. На часі публікація цієї унікальної знахідки з гра­нично точним відтворенням кожного окремого знаку та композиції загалом, що відкриє можливості до глибшої інтерпретації позначеного вище сюжету.

Отрощенко В. В. (Київ)

Доклад на V Международной научной конференции, посвященной 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

4-6 ноября 2004 года

Читайте также: