ГлавнаяМорской архивИсследованияБиблиотека
Логин: Пароль: Регистрация |


Голосование:


Самое читаемое:» » Издательство: Литература по археологии
Издательство: Литература по археологии

ВИДАВЕЦЬ Олег Філюк
GSM (098) 538-50-93; (050) 076-30-09
E-mail: rusfondukr@yandex.ru

Прайс-лист жовтень_2013
код НАЗВАНИЕ АВТОР Стр. язык обл. Год Цена, грн.
02.001.1. Експериментальна археологія: завдання, методи, моделювання за ред. Моця О.П. 225 укр. тв.пер. 2011 90,00
02.002 Косторізна справа у Стародавньому Києві Сергєєва М.С. 256 укр. обл. 2011 70,00
02.002.1 Косторізна справа у Стародавньому Києві Сергєєва М.С. 256 укр. тв.пер. 2011 90,00
02.003 Скіфо-антична металообробка архаїчного часу Ольговський С.Я. 224 укр. обл. 2011 70,00
02.003.1 Скіфо-антична металообробка архаїчного часу Ольговський С.Я. 224 укр. тв.пер. 2012 90,00
02.004 Очерки истории и археологии Днестро-Бургского междуречья Иванова С.В. ОстапенкоП.В. Островерхов А.С. Савельев О.К. 300 рус. обл. 2012 70,00
02.004.1 Очерки истории и археологии Днестро-Бургского междуречья Иванова С.В. ОстапенкоП.В. Островерхов А.С. Савельев О.К. 300 рус. тв.пер. 2012 90,00
02.005 Памятники археологии позднеримского времени Правобережной Киевщины. Монография Петраускас О.В., Петраускас А.В., Шишкин Р.Г. 456 рус. тв.пер. 2007 120,00
02.006 Розвиток мікролітичної техніки в кам’яному віці: удосконалення зброї первісних мисливців Нужний Д.Ю. 308 укр. тв.пер. 2008 120,00
02.007 Ремесла та промисли сільського населення Середнього Подніпров'я IX-XIII ст. Петраускас А.В. 200 укр. обл. 2006 40,00
02.008 Маріюпільский могильник (репринтне видання) Макаренко М. 276 укр. обл. 2012 120,00
02.008.1 Маріюпільский могильник (репринтне видання) Макаренко М. 276 укр. тв.пер. 2012 150,00
02.009 Начало раннего железного века Правобережной Лесостепи Дороган М. 900 рус. тв.пер. 2012 450,00
02.010 Золото, конь и человек Симоненко А.В. 464 рус. тв.пер. 2012 320,00
02.011 История античного общества. Греция (репринтне видання) Ковалев С.И. 360 рус. обл. 2012 70,00
02.011.1 История античного общества. Греция (репринтне видання) Ковалев С.И. 360 рус. тв.пер. 2012 90,00
02.012 Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства (репринтне видання) А. фон Фрикен 202 рус. обл. 2012 50,00
02.012.1 Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства (репринтне видання) А. фон Фрикен 202 рус. тв.пер. 2012 70,00
02.013 Володимир Святий в історичній пам’яті Ричка В.М. 242 укр. тв.пер. 2012 90,00
02.013.1 Володимир Святий в історичній пам’яті Ричка В.М. 242 укр. обл. 2012 120,00
02.014 Скифский царский курган Гайманова Могила Бидзиля В.И., Полин С.В. 780 рус. тв.пер. 2012 450,00
02.015 Начало Римской летописи (репринтне видання) Радциг Н. 148 рус. обл. 2012 50,00
02.016 Амміанъ Марцеллінъ. Исторія (репринтне видання) Кулаковскій Ю., Сонни А. 284 рус. обл. 2012 70,00
02.017 Отчет о раскопках Херсонеса в 1935 - 1936 гг. (репринтне видання) Белов Г.Д. 348 рус. обл. 2012 70,00
02.017.1 Отчет о раскопках Херсонеса в 1935 - 1936 гг. (репринтне видання) Белов Г.Д. 348 рус. тв.пер. 2012 90,00
02.018 Добування заліза в південноруських землях ІХ-ХІІІ ст. (за матеріаламикомплексу пам"яток біля с. Колонщина Макарівського району Київської області) Філюк О.В. 304 укр. обл. 2012 50,00
02.018.1 Добування заліза в південноруських землях ІХ-ХІІІ ст. (за матеріаламикомплексу пам"яток біля с. Колонщина Макарівського району Київської області) Філюк О.В. 304 укр. тв.пер. 2012 70,00
02.019 Левенцовская крепость. Памятник культуры бронзового века Братченко С.Н. 308 рус. тв.пер. 2012 250,00
02.020 Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах (репринтне видання) Абу-Али Ахмеда Бен Омара Ибн-Даста 202 рус. тв.пер. 2012 90,00
02.020.1 Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах (репринтне видання) Абу-Али Ахмеда Бен Омара Ибн-Даста 202 рус. обл. 2013 70,00
02.021 Історія стародавнього Сходу (репринтне видання) Тураев Б. А 330 укр. тв.пер. 2012 240,00
02.022 Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде (репринтне видання) Бертье-Делагард Н.Л. 140 рус. тв.пер. 2012 90,00
02.023 Новейшая датировка Карагодеуашхского кургана (1913); Розкопування Ольвії в 1926 р. (1929) (репринтне видання) Фармаковский Б.В. 106 рус. тв.пер. 2012 70,00
02.024 Словянські та тюркські світи в Україні ( з історії взаємин у ХІІІ –XVIII ст.) Біляєва С.О. 524 укр. тв.пер. 2012 450,00
02.025 Земля незнаемая: население басейна Среднего Псла Х-ХІІІ вв. (по материалам роменско-древнерусского комплекса у с. Каменное) Сухобоков О.В. 420 рус. тв.пер. 2012 320,00
02.026 Українське мистецтво: Деревляне будівництво і різьба на дереві. Буковинські і галицькі деревляні церкви, надгробні і придорожні хрести, фігури і каплиці. Орнаментація української хати (репринтне видання) Вадим та Данило Щербакывські 340 укр. тв.пер. 2012 450,00
02.027 Екохвилинки. Природоохоронне виховання: крок за кроком Чернявська Т.Б., Яблоновская-Грищенко Е. 140 укр. обл. 2012 25,00
02.028 Систма начал, трансформаций и завершения истории: Аннигиляция человека, истории, культуры Кислий А.Е. 272 рус. обл. 2012 90,00
02.029 Хліб давньої України Пашкевич Г.О. 160 укр. обл. 2012 50,00
02.030 Заключителный этап позднего бронзового века Левобережной Украины (по материалам богуславско-белозерской культуры) Ромашко В.А. 590 рус. тв.пер. 2013 320,00
02.031 Археологічний музей Інститутуархеології НАН України. Альбом упорядники: Л.І.Іванченко, А.В.Корохіна, Л.В.Кулаковська, Є.В.Пічкур 96 укр./англ. обл. 2013 280,00
02.032 Cкифский рассказ Геродота (с сопроводительными статьями В.Ю.Мурзина) Мурзин В.Ю. 242 рус. обл. 2013 50,00
02.033 Українське законодавство з охорони пам’яток археології (становлення і розвиток) Рудика Н.М. 154 укр. обл. 2013 30,00
02.034 Церковная археология в связи с историей христианского искусства (репринтне видання) Покровский Н.В. 226 рус. обл. 2013 70,00
02.035 Эллинство и иранство на юге России (репринтне видання) Ростовцев М.И. 212 рус. обл. 2013 70,00
02.036 Об археологии с улыбкой Мурзин В.Ю. 224 рус. обл. 2013 50,00
02.037 Древнейшие псалии (изготовление и использование) Усачук А.М. 304 рус. тв.пер. апрель 250,00
02.038 Сокровища Древней Кубани Мордвинцева В.И. 542 рус. тв.пер. апрель 420,00
02.039 Храм і люди: збірник наукових праць зб.наук.праць 236 укр. обл. 2013 180,00
02.040 В.Н.Даниленко. Путь археолога Даниленко М.В. 256 рус. обл. 2013 50,00
02.041 Фінальний палеоліт - неоліт Криму: культурно-історичний процес Манько В.О. 248 укр. тв.пер. 2013 250,00
02.041.1 Фінальний палеоліт - неоліт Криму: культурно-історичний процес Манько В.О. 248 укр. обл. 2013 180,00
02.042 Сведенборг Эмманул. Избранные произведения Сведенборг Э. 381 рус. обл. 2013 90,00
02.043 Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка Петраускас О.В., Шишкин Р.Г. 450 рус. тв.пер. 2013 350,00
02.044 ОДЕССЕЯ одного археолога Добролюбский А.О. 420 рус. обл. 2013 90,00
02.044.1 ОДЕССЕЯ одного археолога Добролюбский А.О. 420 рус. тв.пер. 2013 180,00
02.045 Пізньопалеолітичні мисливці Азово-Чорноморських степів Кротова О.О. 420 укр. тв.пер. 2013 250,00
02.045.1 Пізньопалеолітичні мисливці Азово-Чорноморських степів Кротова О.О. 420 укр. обл. 2013 180,00
02.046 Первісне мистецтво і культура Волині: навч. посіб. Для студ. вищ. завч. закл. Скляренко Н.В., Охріменко Г.В. 360 укр. обл. 2013 90,00
02.047 Меджибізький замок Толкачев Ю. 144 укр. тв.пер. 2013 380,00
02.048 Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху: сб. статей к 60-летию А.Н.Дзиговского сб. статей 246 рус. тв.пер. 2013 250,00
02.048.1 Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху: сб. статей к 60-летию А.Н.Дзиговского сб. статей 246 рус. обл. 2013 180,00
02.049 Этнология. Классический курс лекция (репринтне видання) Проф. П.Преображенский 288 рус. обл. 2013 50,00
02.050 Римские древности. Пособие для гимназий и самообразования (репринтне видання) Зоргенфрей К., Тюлелиев К. 224 рус. обл. 2013 50,00
02.051 Скіфи (репринтне видання) Граков Б.М. 69 укр. обл. 2013 50,00
02.052 Монеты Джучидов, Джагатандов, Джелаиридов и др., обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша (репринтне видання). Савельев П.С. 278 рус. обл. 2013 120,00
02.053 Трипільскька культура Канівського Подніпров"я ІV тис. до н.е. Овчинников Е.В. 440 укр. тв.пер. 2013 180,00
02.053.1 Трипільскька культура Канівського Подніпров"я ІV тис. до н.е. Овчинников Е.В. 440 укр. обл. 2013 120,00
02.054 Реконструкция убора обитателей Янтарного берега в I-V вв. н.э. Кулаков В.А. 176 рус. тв.пер. 2013 130,00

Готуемо до друку
1 Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводческих племен на юго-востоке СССР (репринтне видання) Бибиков С.Н. рус. тв.пер. листопад
2 Епігравецький час на території Середнього Подніпров"я відп. Ред. Ступак Д.В., Хлопачев Г.А. укр.. рус. обл. грудень
3 Скифский Золотобалковский курганный могильник V-IV вв. до н.э. на Херсонщине Полин С.В. рус. тв.пер. лютий, 2014
4 Экономика Степной Скифии VI -III вв. до н.э. Гаврилюк Н.А. рус. тв.пер. листопад
5 История античного общества. Эллинизм. Рим (репринтне видання) Ковалев С.И. рус. тв.пер. грудень
6 Реконструкция убора обитателей Янтарного берега в I-V вв. н.э. Кулаков В.А. рус. обл. листопад
7 Восточный Крым во второй половине Х-XII вв., Майко В.В. рус. тв.пер. грудень
8 Очерки античной палеоэкологии Нижнего Побужья и Нижнего Поднепровья Иевлев М.М. рус. тв.пер. грудень

Читайте также: